Kết quả đo đạc diện tích từng căn hộ Dự án Aloha Beach Village đã được văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận phê duyệt

Đây là 1 trong những bước đi đầu tiên để tiến hành ra sổ cho những khách hàng mua căn hộ Aloha giai đoạn 1.